• 15130F
  • 7F8B86
  • 45291B
  • DBDBDB
  • BFC4C4
  • Motyw kolorystyczny 1